Verwijzers

In mijn praktijk richt ik me op psychiatrische diagnostiek en behandeling van kinderen, jongeren en adolescenten in de leeftijd van 0 tot 23 jaar, waarbij vermoedens bestaan op psychiatrische problemen, gedragsproblemen en/of een ontwikkelings-stoornis. Hierbij kan gedacht worden aan ADHD, stemmingsstoornis, angststoornis, hechtingsstoornis, gedragsstoornis, ouder-kindrelatieproblematiek, autisme etc. Tevens verricht ik diagnostiek en bied ik verschillende behandelingen aan aan (jong) volwassenen, waarbij mijn expertise ligt op het gebied van ADHD, depressieve- en angststoornissen.

Indien u een patiënt wilt verwijzen naar de praktijk, kunt u als volgt te werk gaan:

 1. Schrijf een verwijsbrief. Verwijzingen die onder de zorgverzekering vallen (dus verwijzingen van personen ouder dan 18 jaar) moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:
  a. de datum op de verwijsbrief vóór aanvang van de behandeling
  b. de NAW-gegevens van patiënt en verwijzer
  c. AGB-code verwijzer
  d. een expliciete uitspraak over een vermoeden van een DSM-V stoornis
  e. een expliciete keuze van de verwijzer voor gespecialiseerde GGZ.
 2. Vraag aan de patiënt of deze thuis het contactformulier invult op de website onder het kopje contact. Indien de patiënt geen beschikking heeft over internet, kan deze telefonisch contact zoeken.
 3. Er wordt binnen een week contact opgenomen met de patiënt.                           Helaas is er op dit moment geen plek in de praktijk.