Diagnostiek

Goede diagnostiek is nodig om een goed behandeladvies te kunnen geven. Dit houdt allereerst in dat ik met ouders/verzorgers en het kind/jongere/adolescent zorgvuldig de klachten uitvraag. Daarnaast neem ik contact op met een of meerdere leerkrachten, tenzij u hiervoor geen toestemming geeft. Soms is het nodig om ook eerdere behandelaars of actuele behandelaars/verwijzers te spreken om zo volledig mogelijk de klachten te inventariseren. Daarnaast zal ik een kinderpsychiatrisch onderzoek verrichten. Dit bestaat bij de jonge kinderen vooral uit spel en bij de oudere kinderen is dit meer taakgericht. Bij (jong) volwassenen probeer ik altijd de partner of ouder te spreken, indien dit noodzakelijke aanvullende informatie geeft en hiervoor toestemming gegeven is. Bij de diagnostiek maak ik gebruik van vragenlijsten, die diagnostiek kunnen ondersteunen.

In Nederland wordt, net als wereldwijd, met de DSM-V gewerkt als het om diagnoses binnen de psychiatrie gaat. Dit is louter een classificatiesysteem van verschillende symptomen/klachten. Ik hecht bij de diagnostiek daarnaast aandacht aan de aard van de klachten, het karakter van een persoon, de genetische belasting, de achtergrond van het systeem, de interactie met leeftijdsgenoten etc… Al deze facetten probeer ik samen te bundelen om zo tot een heldere diagnostische beschrijving te komen.

De diagnostiekfase wordt afgerond met een adviesgesprek waarin een hypothese gevormd wordt, die de klachten verklaart en een antwoord geeft op uw hulpvraag.

Vervolgens kan een behandelfase opgestart worden, of kan verwijzing naar een GGZ plaatsvinden voor de behandeling.