Ouders & Verzorgers

Indien u psychiatrische problemen vermoedt bij uw kind, kan uw huisarts, de medisch specialist of het ouder-kindteam uw zoon of dochter verwijzen naar mijn praktijk. Nadat u zich heeft aangemeld (zie voor meer informatie hierover bij aanmelding), neem ik telefonisch contact met u op. Gedurende dit gesprek bespreek ik met u kort een aantal zaken, waardoor ik weet of ik uw kind in mijn praktijk kan onderzoeken of behandelen.

Mogelijk is uw kind al eerder onderzocht. Indien u eerdere onderzoeksrapporten (schoolobservaties, psychologische onderzoeken, taalonderzoeken etc.) bij uw kind heeft laten verrichten, is het raadzaam deze gegevens mee te nemen naar de eerste afspraak.

Meestal volgen er twee afspraken waarin ik zowel met u als ouder/verzorger spreek, en met het kind speel en/of spreek. Hierna sluiten we het onderzoek af met een adviesgesprek.

Voor wat betreft privacy van de gegevens hanteer ik de wettelijke normen. Dit houdt in dat informatie in de vorm van onderzoeksverslagen en aantekeningen wordt opgeslagen in een elektronisch patiëntendossier. Deze gegevens zijn goed beveiligd. Uw huisarts en/of uw verwijzer wordt op de hoogte gesteld van de uitkomst van het onderzoek van uw kind. Ook bij het afsluiten van de behandeling ontvangt de huisarts bericht, tenzij u aangeeft hier bezwaar tegen te hebben. Wij geven uw gegevens niet aan anderen zonder uw schriftelijke toestemming. Bij volwassenen geldt dat in verband met de DBC-declaratiesystematiek wij (nog) wettelijk verplicht zijn de diagnostische classificatie en de aard van de behandeling aan te leveren aan uw zorgverzekeraar.