Vergoeding

Vanaf 1 januari 2015 zijn de gemeentes verantwoordelijk voor alle jeugdzorg, waaronder psychiatrische zorg, aan kinderen en jongeren tot 18 jaar.

Ik heb een contract met de volgende gemeentes: Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Heemskerk, Heemstede, Velsen en Zandvoort.

Kinderen en jongeren onder de 18 jaar, wonend in een van deze gemeentes krijgen hulp vanuit mijn praktijk volledig vergoed.

Om voor vergoeding in aanmerking te komen moet het kind of de jongere tot 18 jaar verwezen zijn door de huisarts, een medisch specialist of CJG.

Indien u, ondanks dat ik geen contract met uw gemeente hebt, toch een afspraak bij mij wilt maken, reken ik het uurtarief van 160 euro per uur. Dit betreft zowel directe als indirecte tijd (o.a. verslaglegging, overleg met derden, voorbereidingstijd, correspondentie etc).

Indien u een afspraak hebt gemaakt en deze niet uiterlijk 24 uur van te voren afzegt, zal deze afspraak wel in rekening worden gebracht. De kosten bedragen dan 50 euro.

Voor de vergoeding van (jong)volwassenen verwijs ik u naar het de pagina ‘Vergoeding‘ onder ‘Volwassen‘.