Praktijk

De praktijk is een ambulante psychiatriepraktijk voor Gespecialiseerde GGZ in het noorden van Heemstede en het centrum van Amsterdam.

In juli 2012 ben ik gestart met de praktijk in Amsterdam. Aanvankelijk alleen voor kinder- en jeugdpsychiatrie, maar later met een uitbreiding naar ook volwassen zorg.
Per 1 februari 2018 heb ik een tweede vestiging in Heemstede geopend, waar ik me in eerste instantie alleen richt tot de kinder- en jeugdpsychiatrie.

De praktijk biedt geen 24-uurs bereikbaarheid en heeft geen mogelijkheden voor opname. Indien deze vorm van zorg noodzakelijk is, adviseer ik u, in overleg met de verwijzer, zich aan te melden bij een van de regionale GGZ-instellingen.